پوشش شناور

توضیحات محصول

الیاف موجود در این نوع پوشش پلی اتیلنی موجبات افزایش استحکام و طول عمر محصول را فراهم می آورد.
کاربردهای پوشش شناور :
1 - جلوگیری از تبخیر سطحی در مخازن، حوضچه ها و سدهای نگهداری آب.
2 - زهکشی و هدایت آب های سطحی جهت ممانعت از ورود آب باران به داخل مخازن آب شرب و استفاده صحیح از آب هدایت شده.
3 - جلوگیری از نشر بوی نامطبوع در لاگون های تصفیه خانه فاضلاب و حوضچه های پساب
4 - ممانعت از بادبردگی آب داخل مخازن لبریز