ژئوسل

توضیحات محصول

ژئوسل ها در دو نوع صاف و سوراخ دار تولید می شوند که عمده کاربرد آن کنترل فرسایش در سطوح شیبدار می باشد. با استفاده از ژئوسل، سطوح شیبدار پوشیده می شود و فضایی را برای پرکردن با خاک نباتی، مصالح زهکش یا بتن فراهم می آورد. از ژئوسل های سوراخ دار برای هدایت آب های احتمالی موجود در سطوح استفاده می گردد.
کاربردهای ژئوسل :
1 - حفاظت شیب
2 - حفاظت کانال ها
3 - ایجاد پوشش گیاهی بر روی شیب های تند و سنگی