ژئوتکستایل

توضیحات محصول

ژئوتکستایل ها از الیاف پلی پروپیلن یا پلی استر تولید می شوند و پنج عملکرد ممتاز دارند :
1 - جداسازی
2 - مسلح سازی
3 - فیلتراسیون
4 - زهکشی
5 - عایق رطوبت
در زمان اشباع ژئوتکستایل ها شامل دو نوع ذیل می باشند :
1 - ژئوتکستایل های بافته (Woven geotextiles) از الیاف بافته تولید می شوند.
2 - ژئوتکستایل های نبافته (Nonwoven geotextiles) که بصورت سوزنی و توسط دستگاه های پانچ تولید می شوند.