درباره ژئوسنتتیک

شرکت پوشش صنعت با بیش از 15 سال تجربه با تمرکز بر کاربرد راهکارهاي پيشرفته در دامنه گسترده ای از پـــروژه های عمرانـی و زیربنایـی، به عنوان تأمین کننده اصلی و پيشرو در ارائه خدمات فراگیر مهندسي ميباشد. راهکارهای نوین مهندسی عمران با تمرکز بر محصولات ژئوسنتتیک، ارائه دهنده خدمات طراحی، تأمین و اجرای تخصصی در زمینه های زیر می باشد:


1. آب بندی استخرهای ذخیره آب کشاورزی، پرورش آبزیان، دریاچه های مصنوعی و تفریحی


2. آب بندی کانال های انتقال آب


3. عایق بندی لاگون های تصفیه خانه فاضلاب


4. زهکشی و آب بندی سازه ای نظیر گودهای عمیق و نیمه عمیق ساختمانی


5. زهکشی و آب بندی دیواره و جدار تونل ها


6. بام سبز (Roof Gardening)


7. آب بندی حوضچه های تبخیر نیروگاه ها و پالایشگاه ها


8. آب بندی محدوده احداث مخازن نگهداری مواد نفتی و شیمیایی


9. عایق بندی سلول های دفن بهداشتی زباله (Landfill)


10. عایق بندی مخازن نگهداشت پسآب مجتمع های صنعتی


11. پوشش های شناور جهت کاور مخازن ذخیره آب، لاگون های تصفیه خانه فاضلاب و ...


واحد ژئوسنتتیک شرکت پوشش صنعت خدمات مهندسی و تأمین مصالح خود را در چهارچوب مهندسی شده ذیل به کارفرمـایان ارائه می دهد که شامل:


1) بررسی و تشخیص نیازها و الزامات خاص هر پروژه در نقطه شروع؛


2) ارائه پیشنهادهای فنی، گزارشات مطالعاتی و خدمات مشاوره ای؛


3) طـراحی؛


4) تــأمین فــرآورده هــاي ويژه هر پروژه؛


5) و در نهایت اجرا.


احترام به حقوق کارفرمايان و ساير ذينفعان، تلاش در جهت بسط و گسترش تکنيک های نوين در مهندسی عمران، استفاده از نیروهای جوان و متخصص دانشگاهی، حضور در عرصه هاي جديد و توسعه بازارهاي هدف از جمله مهمترین اهداف شرکت از بدو تأسیس بوده است.


لذا تأكيد مدیریت از کلیه کارکنان این است که با درک کامل خط مشی شرکت مشاركت و تمام توان خود را به صورت مستمر در تحقق اهداف سازماني به كار گيرند.