درباره ما

شرکت پوشش صنعت

شرکت پوشش صنعت با بهره گیری از گروه طراحي-مهندسي با تجربه ، قادر به پاسخگویی و برآورده کردن نیاز مشتریان در زمینه های عمرانی( ژئوسنتتیکی)، تاسیساتی وخدمات بازرگانی می باشد .
همچنین با استفاده از تیم مهندسي مجرب خود و نیروهاي توانمند دانشگاهي و دانشجویان مستعد در راستاي اهداف شركت که همانا پیشرفت و شكوفایي علمي و استفاده بهینه از منابع كشور بر اساس پروژه هاي تحقیقاتي میباشد، اقدام به فعالیت نموده است . شرکت بازرگانی پوشش صنعت در خصوص اجرای هر پروژه ، ضمن بررسی همه جانبه ابعاد پروژه، محدودیت پروژه، زمان بندی، تامین منابع و دیگر معیارهای انجام ھر پروژه را به حداقل رسانیده و با شناسایی و درک عمیق آنها ،فرآیند اجرا را تسهیل نموده است
شرکت پوشش صنعت با بکارگیری افراد متخصص و مجرب ، آموزش و نگهداری و ارتقاء دانش فنی و فرهنگ سازی مجموعه ای توانمند و منسجم را ایجاد نموده است.
در جهان متحول وپرشتاب امروز، باتوجه به گسترش فناوری صنایع در تلاش اند ، تا برای رسیدن به اهداف اقتصادی و تداوم حیات خود الگوها و شیوه های مختلفی بهره گیرند دراین راستا نیاز روزافزون صنایع به بازرگانی خارجی امری بدیهی و غیرقابل انکار است. بی شک ، توجه تمام عیار به کیفیت محصول و بهره گیری از دانش فنی روز یک مزیت ارزشمند رقابتی محسوب می شود.
شرکت پوشش صنعت به عنوان بخش بازرگانی خارجی مجری فرایند خرید ، تمامی تلاش خود را جهت تامین کالا از برترین سازندگان جهانی معطوف نموده تا در افزایش بهره وری و نهایتا رضایتمندی مشتریان خود سهیم باشد. در این راستا ارائه خدمات در موارد زیر در قالب قراردادهای ارزی و ریالی میسر می باشد.

رضایتنامه ها